A hétköznapi valóság duplafedelű repülőgépén vajon ki a pilóta és ki az utas? Az utas az, aki a pilóta fejétől nem látja merre mennek, az ülőhelye hátsó lezáró elemétől nem látja mi marad el mögötte, és nem lát be pontosan a gép alá sem, hogy hol tartanak, addig, amíg a pilóta meg nem dönti a gépet. Vajon jó, ha a pilótának az utas súgja, hogy merre kell fordulni, repülni vagy az utasnak csak hátra kellene dőlni és élvezni a felhők szépségét, illetőleg kapaszkodni egy-egy rázósabbb szakasznál. Az utas dolga, hogy bízzon a pilótában. De utasból nem lesz pilóta, ahogy kutyából nem lesz szalonna. Nézzük mit, hogyan lát a pilóta.

1. Magyarország mélyen konzervatív, provinciális, prűd jellege vajon honnan is ered? Nyilván ott lapul a legmélyén a feudális évszázadok minden elmaradása, ám legfőképp az 1950-es évek szovjettípusú hadikommunizmusán nyugszik, ami letörölte a korábbi társadalomszerkezetet az ország ábrázatáról és a munkás-paraszt-értelmiség leosztásban bevezette az otthonkaszexet, a hiányalapú életet és a figyeljünk csak a magunk háza tájára, abból baj nem lehet-hozáállást. Milyen lenne ezek után az ország? A leírt jelenséget semmiképpen sem azonosítanám a konzervatízimussal, mint értékrendszerrel, mint inkább sztyeppei ortodoxiából fakadó szűklátókörűséggel. Ne tévedjünk el soha. A kommunizmus zsákutca, a konzervatívizmus a fontolva haladás, a liberalizmus a radikális lépések világa.

2. Az igazi tájékozódás kétoldalú és nyitott (mondhatni liberális). A közszolgálati médiáktól a radikális sajtón keresztül a nagypéldányszámú írott médiáig bezárólag (az internet minden zugát beleértve) mindenhonnan beszerzi az információt. Sosem a stílust nézi, mindig a hírértéket keresi. Mondhatjuk-e azokra a baloldali érzelmű emberekre, hogy konzervatívok, akik nem kapcsolnak soha a Hír Tv-re, mert az ellenzéki?

3. Magyarország geopolitikai helyzeténél fogva sosem volt döntési helyzetben saját sorsát illetően a honfoglalás óta. Kár károgni a huszadik század lépésein, amíg nem vizsgáljuk a nemzetközi politikai viszonyok alakulását a magyar történelemmel párhuzamosan. Ahogy az első, úgy a második világháború és 56 is lejátszott kérdés volt, mielőtt föltették volna. Meg kellene tanulni kicsinek lenni, amihez karakter kell, a karakterhez pedig némi nacionalizmus (sajnos belecsúszik ebbe néhány vadhajtás is). Mondhatnám nekünk, magyaroknak, Közép-Európa zsidóinak kellene lennünk, hogy talpon maradjunk. A zsidóság nacionalizmusa és összetartása példaértékű kellene, hogy legyen minden európai ember számára.

4. Azt hiszem a család szentségének megtartása, felrúgása a legteljesebb mértékben magánügy és csak a saját lelkiismeretével (és Istennel) kell elszámoljon mindenki, aki meglépi a feszes mell-tranzakciót (=szerető). A megcsalás intézménye tehát individuális alapokon nyugszik (a liberális nézet szerint ez így rendben is van), párhuzam nem vonható társadalomszervezési szinten. Ha valaki már szülőként lépi meg a félrelépést, annak a gyermekei felé kell még elszámolnia, de az ország, a társadalom felé soha. Társadalomstruktúra szempontjából a család leginkább a következő generáció szocializációja szempontjából fontos. Ha a szülők magukkal és egymással le tudják rendezni a félrelépéseket úgy, hogy a gyermek abból nem érzékel semmit, azzal a társadalom alapja a család szemszög lezártnak tekinthető gyakorlati szempontból. Az etikai-lelkiismereti oldal egy másik szemszög. Ezért sem jó, ha keverjük, keveredik a kettő. (Egyébként sosem csalnám, meg a gyermekeim anyját semmi pénzért, de ez én vagyok.)

5. Nincs olyan sikeres változáshoz vezető történelmi helyzet és reformfolyamat, ahol az első lépéseket ne az adott ország/nemzet elitje lépte volna meg. Akinél a pénz, annál a tudás, annál a hatalom és a döntés. Jó példa erre is Teleki Pál, aki nagyon komoly elme, felelős államférfi volt és csak a legjobbat akarta hazánknak. Miniszterelnöksége alatt vezették be a Numerus Clausust, amely származás alapján szabályozta a felsőoktatásba kerülő diákok arányát, ám ugyanakkor ő volt az, aki ellenezte a háborúba való belépést és aktív szerepvállalást. Bár a felvetés történelmietlen, de szemléltető jellegű: ha Teleki eléri célját, akkor mennek-e munkaszolgálatosok a Don kanyarba? Ha két rossz közül kell választani: Dachau vagy Numerus Clausus? Példaképnek választani azt jelenti, hogy az általa képviselt értékeket saját egyéniségünkhöz illeszkedően továbbvinni. (Természetesen legkevésbé a numerus claususra gondolok, hiszen az nem adaptálás, hanem feltétel nélküli másolást jelentene.) Az építő irányú haladást Radnóti eclogái, Kodály alkotásai vagy egy politikus döntései mutatják tisztábban? Az előbbi a kidolgozottságban mélységet, az utóbbi a nyilvánosságában sok kockázatot és felszínességet hordoz. Mindannyian ugyanazt látjuk-e benne? A folyamatot mégis utóbbi viszi határozottabban előre.

6. Mi is az a kommunizmus? A legkommunisztikusabb átfogó, egyben ténylegesen működő államszervezési program Roosvelt New Deal nevű programja volt. A mélyebb részletek leírására külön topikot nyitok, ha igény lesz rá. :o)

7. Nacionalizmusból etalonnak már korábban hoztam a zsidó népet. Elitistának íme a franciák. Antiszemitizmusból jelesre vizsgázik egész Európa a Római Birodalom létrejötte óta. Sovinizmus anyagi megvalósulásaként kezelhető-e egy szinten a magyarok hozzáállása a románokhoz, szlovákoké a magyarokhoz, a németeké a törökökhöz, a zsidóké a palesztinokhoz?

8. Mindenki befolyásolható, aki tájékozatlan és nem keresi az összefüggéseket tények között, nem naprakész a gazdasági és politikai történésekben. Az elektronikus média azt látattja, ami számára kifizetődő láttatni. Amíg a honpolgárok nagyrésze este hazamegy és nem újságot olvas (akár a neten), hanem tv-t néz, addig a féligazságok kora él és virul kis hazánkban. Ha ebben az országban a liberálisok vannak kisebbségben, ugyanakkor baloldali kormány van hatalmon négy éve, akkor a ki van többségben? (juhászok vagy birkák)

9. Hol van a globalizáció határa? Hogyan tudod kiküszöbölni a globalizációt az életedből, amikor a Sport szeletet Csehországban gyártják? Ha tehetséges vagy, mondhatni mindenkinél tehetségesebb, akkor eme tehetségedet hol kamatoztathatod? Hol kamatoztatod? Ott, ahol fizetnek érte rengeteget vagy a Hortobágyi Nemzeti Parkban vadőrként? Vállalkozóként működve hogyan tudsz boldogulni, amikor elvonják a kedvezményt, emelik a járulékfizetési kötelezettséget és árbevétel alapján és nem nyereség mentén adóztatnak? Tudsz alkalmazottnak nagyobb létbiztonságot nyújtani, mint amit az állam nyújt neked? Ha belekezdtél, abbahagyod vagy a kiskapukat próbálod fellelni és kihasználni? Ha látod az ország sorsát, mit teszel? Igyekszel talpon maradni?

Az apolitikusság szabaddá tesz, a tájékozatlanság békéssé varázsolja a mindennapjaidat. Ha valaki kiáll a véleménye mellett, azt erőszakosnak látod és hőzöngőnek. Ha valaki boldogulni próbál, túl a létfenntartáson, könyöklős-nyomulós agresszív gecinek tartod. Ha valaki magabiztos, mert képességei és korlátai birtokában van, ijesztőnek tartod és ráhúzod a vizes lepedőt. A vita eszmecsere, a vélemény szent.

10. Ha menekülés közben hátrafordulva nyilazol, az ősi technika, de csak Ausburgig tart ki. Ha nyugatra indulsz, vegyél fel páncélt, tervezd meg és mondd ki, jelezd mindenkinek: elindulok és magammal viszlek. Van egy élcsapat a városban és az országban, aki omnipotensnek és omnikompetensnek tartja magát. Szolid 55 éve. Ők előre küldenek a mezőre mindenkit. A gyalogos (paraszt?) megy, mert azt mondták, és csak a tábori bográcsnál, a mócsingon csámcsogva lázad. A nehézlovasság nem indul el. Kevesen vannak, de nélkülük nem sikerülhet. Utáld őket, mert elitisták, nagyképüek és kirekesztők, de mindig számolj velük, mert náluk tudás és az éleslátás, mint fegyver.

Sajnos.

3 Replies to “Az objektív tények szubjektív tükröződése”

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.